Preconal utvecklar framtidens lösningar för dörr, fönster och fasadentreprenader!

Genom ett stort engagemang och vår samlade kompetens vill vi vara med och utveckla våra kunders affärsmöjligheter, nu och i framtiden.

ANDERS NICKLASSON
VD Preconal