Miljö

Miljö

Hållbarhet är en hjärtefråga för oss på Preconal. Vi tar vårt ansvar för att minimera företagets inverkan på miljön. 

Våra produkter har lång livslängd vilket gör att man kan hushålla med naturens resurser. Eftersom våra produkter består av aluminium är dessa nära 100% återvinningsbara. De dörrar vi tillverkar idag består till exempel delvis av samma aluminium som användes för 30 år sedan.

Vi erbjuder även produkter som består av allt större andel återvunnet material och genom användning av förnybar energi från vatten, vind och solenergi produceras renare aluminium än någonsin tidigare. Via en av nedan knappar kan du läsa mer om varför aluminium är så hållbart.

Våra produkter är miljöklassade enligt Sunda Hus och Byggvarubedömningen. De finns även registrerade på Svanens Husproduktportal.

Reduxa - grönare aluminium

Reduxa är en grönare aluminiumråvara från Norsk Hydro ASA, där man har ett lägre koldioxidavtryck än vanlig aluminium. Det blir ett mer miljövänligt aluminium med hjälp av förnybara energikällor, återvinning och effektivare samt mer energisnål produktionsmetod. Våra profilsystem Frontshield 66 och 82 tillverkas helt i Reduxa aluminium.

Maxutsläppet per kg/aluminium är 4.0kg/CO2, ofta är det faktiska värdet ännu lägre men det överstiger aldrig 4.0kg/CO2.  Det globala snittet för aluminiumframställning är 16,7 kg/CO2 och det europeiska snittet är 6.7 kg/CO2, detta gör att Reduxa aluminium endast producerar ¼ så mycket koldioxid som det globala snittet!