Hansen Millennium ©

Kombinerar klassisk
byggnadsarkitektur
med modern teknologi!

Hansen Millennium ©

Unikt profilsystem med karaktär och likaså vacker design. Hansen Millennium har diskreta profiler vilket innebär att glasytan blir maximal. Systemet passar för nybyggnationer och även för renoveringar/restaureringar. De smäckra profilerna kan placeras i ytterliv med fasaden för att således passa in väl med arkitekternas önskemål.

Profilsystemet anpassas efter varje projekt, detta då alla byggnationer har unika krav. Hansen Millennium kan användas både in- och utvändigt. Vid invändigt montage är profilsystemet oisolerat och försett med enkelglas.

Millennium-systemet inkluderar lösningar med dörrar, skjutdörrar, fönster, fasta partier och glasfasader. 

Dokument:

Produktinformation

Konstruktion
  • Extremt smala profiler
  • Integrerade dolda öppningsbara fönster
    2-vägsbeslag vädringsläge/putsläge, inåtgående
  • Patenterade profilinfästningssystem på fönster/fasader
  • Integrerad köldbryggeisolering
  • Dold fönsterbåge
  • Dolda gångjärn

Profilsystemet är anpassat för utvändigt bruk:
Isolerglaskonstruktion med 2-glas 20-28 mm alternativt 3-glas 36-60 mm. Vid invändigt bruk är profilsystemet till skillnad från utvändigt, försett med enkelglas 6 mm.

Som en del av Millennium-systemet finns även slagdörrar, terrassdörrar samt terrasskjutdörrar.

Design och Ytbehandling

Valfri pulverlack. Kan exempelvis kombineras med olika kulörer på in- och utsida.

Specialanpassade partier

Hansen Millennium ger förutsättning för att konstruera specialanpassade partier som runda, valvbågade samt fönster utförda i ej räta vinklar.

Öppningsbara fönsterbågar

Limmas i fabrik, medan övriga fasta partier glasas på plats, alternativt också på fabrik beroende på förutsättningar. De öppningsbara fönstren är integrerade i profilsystemet och kan dessutom tillverkas med dold eller synlig fönsterbåge.
Millennium finns även som glidhängtfönster.

Mått

Dimensionering av Millenniumpartier sker efter givna förutsättningar som t.ex. vindlast, storlek som bl.a. BxH,  men också antal vertikala/horisontala spröjsar.

Grönare partier - Reduxa Aluminium
Våra Millennium-profiler produceras med Reduxa aluminium. I och med de låga utsläppsvärdena vid framställning av detta aluminium så är det ett grönare alternativ.

Vad är Reduxa?
• Reduxa är en grönare aluminiumråvara från Norsk Hydro ASA vilket innebär ett lägre koldioxidavtryck än ”vanlig” aluminium.
• Maxutsläppet per kg/aluminium är 4.0 kg/CO2, dessutom är värdet ofta ännu lägre men det överstiger aldrig 4.0 kg/CO2.

Varför Reduxa?
• Utsläppet 4.0 kg/CO2 avser hela produktionskedjan från råvaror som man framställer aluminium av, tillsammans med utsläpp vid framställning av elektriciteten till produktionen, samt alla transporter.
• Globala snittet för aluminiumframställning är 16,7 kg/CO2 och det europeiska snittet är 6.7 kg/CO2, detta innebär att Reduxa aluminium endast producerar ¼ så mycket koldioxid som det globala snittet!
• Ett mer miljövänligt alternativ! Värdet för CO2/kg är jämförelsevis högre än för framställning av t.ex. trä. Dock ska man då även ha i åtanke att aluminiumpartier håller i 30-40 år och går dessutom att återvinna oändligt många gånger.

Hur når de detta värde?
• Närmare bestämt genom förnybara energikällor, återvinning och dessutom effektivare samt mer energisnål produktionsmetod.
Ytterligare information

Läs gärna mer om Millennium i broschyrerna ovan. Ni kan även kontakta en säljare så berättar vi gärna mer om profilsystemet!

Bilder och video: