Hansen UnitAl

Hansen UnitAl

Med det prefabricerade (modul) elementsystemet ger Hansen UnitAL extremt låga u-värde och ett unikt, snabbt montage. Byggtiden minskar med upp till 60 %!  Optimal planering och logistik för byggprojektet ger hög produktivitet och frigör värdefull tid för kund och andra entreprenörer.

Byggnaden blir på kort tid tät. Inga tillfälliga byggplasttätningar. Lägre kostnader för uppvärmning och uttorkning av byggnaden. Mindre buller och damm på byggarbets-platsen.

Fasadsystemet kan utföras i enkel- eller dubbelfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt bättre ljudreduktion.

Dokument:

Produktinformation:

Fördelar med Hansen UnitAl
 • Inga betongelement- mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
 • Snabbt montage på arbetsplatsen.
 • Inga ställningar/plattformar vid montaget.
 • Ihop montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
 • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
 • Dubbelfasaden ger möjlighet till ett väder skyddat solskyddssystem.
 • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
 • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
  Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
 • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.
 • Komponenter såsom solceller, solenergi, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen från fabriken.

Bilder och video: