Skip to content

Preconal Göteborg

I Göteborg har vi ett nytt säljkontor som gör att vi kan vara närmare och mer tillgängliga för våra kunder.

Tom svart bakgrund när det saknas profilbild

Mikael Ljungdahl

Säljare
Fasad och entreprenad

+46(0)31-350 50 93
mikael.lj@preconal.se

Stefan Johansson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)31-350 50 92
stefan.j@preconal.se

mikael-andersson, säljare, Preconal Falkenberg

Mikael Andersson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)346-554 98
mikael.a@preconal.se

Tom svart bakgrund när det saknas profilbild

Mikael
Ljungdahl

Säljare
Fasader

+46(0)31-350 50 93
mikael.lj@preconal.se

Stefan
Johansson

Säljare
Entreér

+46(0)31-350 50 92
stefan.j@preconal.se

mikael-andersson, säljare, Preconal Falkenberg

Mikael Andersson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)346-554 98
mikael.a@preconal.se

Göteborg
Säljkontor

Stora Åvägen 21
436 34 Göteborg

031-350 50 90
info@preconal.se

Denna sida använder cookies