Branddörrar

Preconal är specialister inom branddörrar och brandpartier. Med våra aluminiumpartier och branddörrar med ett brandmotstånd upp till EI-60 Sa/S2000c kan du känna dig trygg vid eldsvåda och rökutveckling. Hos Preconal har vi flera experter inom branddörrar och partier, för alla slags fastigheter.

Vi hjälper dig med konsultation från tidig projektering av nybyggnationer eller nyinstallation av branddörr.

Vi erbjuder ett brett urval av dörrtyper för skydd mot brand som glasdörrar och dörrar med tät fyllning för utomhus- och inomhusbruk som uppfyller kraven för respektive brandklass. Med ståldörrar kan vi erbjuda brandklassning upp till EI120.

Brandskydd i aluminium och stål med högt brandmotstånd

Preconal erbjuder brandskydd för flertalet brandklasser och rökgasdörrar i aluminium samt stål. Våra aluminium och stålpartier kan måttbeställas och anpassas för de flesta typer av fastigheter. Reglerna för vilken klassificering branddörrar har beror på vilken typ av fastighet eller var på byggnaden branddörren är placerad. I offentliga miljöer är det viktigt att fastighetens brandskydd förhindrar brand och rökutveckling.

EI30 & EI60 brandklassade dörrar

Preconals FireShield finns i EI30 respektive EI60 och uppfyller Boverkets krav på brandklassade dörrar. Klassificeringen av EI30 eller EI60 beror på parametrar som val av partityp, dörrtyp, tjocklek på isolering med mera. Våra dörrexperter kan guida och konsultera i val av branddörr om du är osäker på vilka regler som gäller för just ert behov eller fastighet.

Boverkets regler kring branddörrar

Dokument och länkar

FAQ - Vanliga frågor:

Vad innebär brandmotstånd?

Brandmotstånd är en egenskap hos material eller konstruktioner som beskriver förmågan att förhindra spridning av brand och rökutveckling. Detta mäts ofta i antalet minuter eller timmar som en konstruktion eller ett material kan stå emot ett standardiserat brandtest innan det går sönder eller sprider elden vidare.

Vad är en branddörr?

En branddörr är en dörr som är utformad för att motstå spridning av brand och rök. Den är tillverkad av material som är brandbeständiga och kan ha en speciell tätning som förhindrar att rök sprids genom dörröppningen.
Branddörrar är vanligtvis placerade i offentliga miljöer där man kan behöva utrymma vid brand, som i trapphus, korridorer och mellan olika brandceller. Dessa branddörrar skyddar byggnader och människor vid en brand genom att begränsa spridningen av elden och ge tid för evakuering och räddningsinsatser. Det är viktigt att se till att branddörrar är korrekt installerade och underhållna för att de ska fungera som de ska vid en brand.
De flesta branddörrar är konstruerade så att brandglaset och isoleringen sväller vid brand, vilket gör att konstruktionen tätas och värme, strålning eller gas inte släpps igenom.

Vad betyder EI och liknande förkortningar?

Från Boverkets regler kring branddörrar så gäller följande förkortningar:

 • E – integritet – täthetskrav, att brandlågor inte tar sig igenom konstruktionen
 • I – isolering – krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan. I-kravet kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt. I den europeiska standarden för branddörrar finns två varianter I1 och I2, beroende på var man mäter temperaturen vid provning. Eftersom byggreglerna i Sverige accepterar både I1 och I2 skrivs oftast inte indexen 1 eller 2 ut, utan bara stora I, exempelvis EI 60
 • EI – integritet och isolering
 • Sa/S200 –  brandgastäthet för dörrar – A och 200 står för kall respektive varm gas.
 • C – dörrar med dörrstängare (dörrstängare kan klassificeras mellan C1-C5)
 • EW – integritet och begränsad strålning.

Förkortningarna åtföljs av ett tidskrav i spannet 15-120 min.

 

Därmed betyder till exempel beteckning “Dörr EI30-S200C” följande: brandklassad dörr som klarar minst 30 min brand, har godkänd dörrstängare och är rökgastät mot både varm och kall rök.

Vilka brandklasser finns det på aluminiumdörrar och aluminiumpartier?

Brandmotstånd i aluminium delas in i EI30, EI30sa/s200, EI60 och EI60sa/s200, vilket är olika klassificeringar. Dessa används för att beskriva en dörr/partis förmåga att motstå spridning av eld och skydda intilliggande utrymmen under en viss tidsperiod.

 

 • EI30: En dörr med EI30 klassen klarar av att hålla eld och värme isolerad från en annan sida av dörren i minst 30 minuter.
 • EI30sa/s200: Denna klassificering betyder att dörren inte bara uppfyller kraven för EI30 klassen, utan också har en rökgasdämpande funktion (sa) och klarar en temperaturökning på högst 200°C på andra sidan dörren.
 • EI60: En dörr med EI60 klassen klarar av att hålla eld och värme isolerad från en annan sida av dörren i minst 60 minuter.
 • EI60sa/s200: Denna klassificering betyder att dörren inte bara uppfyller kraven för EI60 klassen, utan också har en rökgasdämpande funktion (sa) och klarar en temperaturökning på högst 200°C på andra sidan dörren.
Vilka brandklasser finns det på ståldörrar och stålpartier?

Brandmotstånd i stål finns i samma brandklasser som anges i frågan ovan om brandklasser för aluminium. I stål kan vi dessutom erbjuda brandklasserna EI90 och EI120. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vad innebär rökgastäthet?

Beteckningen S står för rökgasbetäckning och anger att dörren har en förmåga att reducera brandgaser och rök från en sida av dörren till en annan. A och 200 står för kall respektive varm gas.

Varför en branddörr i aluminum?

Branddörr i aluminium har flera fördelar:

 • Hållbarhet: Aluminium är ett starkt och hållbart material som kan motstå väder och slitage under lång tid. Detta gör det idealiskt för att användas som en branddörr.
 • Låg vikt: Aluminium är ett lätt material, vilket gör att branddörren i aluminium är lättare att öppna och stänga, än dörrar av andra material
 • Lågt underhåll: Aluminium är ett lätt material som inte kräver mycket underhåll. Branddörrar i aluminium behöver inte målas om eller behandlas på samma sätt som dörrar i trä eller stål.
 • En brandklassade dörr har bättre isolering och ljudisolering än en standarddörr. 
Vad är skillnaden mellan Ei30 och Ei60 brandörrar?

En EI30 dörr klarar av brand i 30 minuter medan en EI60 dörr klarar brand i 60 minuter. 

 

Dörrarna är även olika uppbyggda med brandfyllning, brandclips och liknande. 

Bilder och video: