Skip to content

Lättväggsfönster

Invändigt foderbildande profil 1086 för flertalet olika väggtjocklekar

Vi levererar isolerade inåtgående lättväggsfönster 1086 med ett profildjup på 86 mm och som är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. 

Dokument:

Produktinformation:

Konstruktion

Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar.

Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband.

Design och Ytbehandling

Alla fönster levereras som standard i kulörerna naturanodiserat eller vitlackerat. Ytbehandling kan även ske med pulverlackeringsteknik i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Beslagning

Sido-, under-, över- eller undersidohängt.

Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt

Glas

Fönsterpartierna levereras som standard med 2-glas isolerruta. Glaskonstruktionen kan även ges speciella skydds – funktioner, t ex: Förbättrat u-värde – lågemissionsglas. Skydd mot solinstrålning – solskyddsglas. Skydd mot buller – med för objektet anpassad lösning. Säkerhet – härdat, laminerat eller larmat glas. Skydd mot insyn – t ex ornamenterat glas.

Väggtjocklek

Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 230 och 240

Bilder och video:

Denna sida använder cookies