Om Preconal

En heltäckande dörr-,fönster- och fasadentreprenör

Aluminiumdörrar och glasfasader är vår specialitet. Vi består av två bolag, Preconal Fasad AB och Preconal System AB. System arbetar med dörrar, partier och fönster. Medan Fasad har fokus på de stora glasfasadprojekten. Detta gör att inget projekt är för litet eller stort för oss!

Att anlita oss är ett smidigt och tryggt val. Vi är med våra kunder hela vägen, från projektering till montering av färdig produkt. Efter 40 års branscherfarenhet hjälper vi gärna också till med tips och råd. Berätta för oss vilken funktion ni vill ha, så tar vi tillsammans fram en lösning!

Kontor och koncern

Vårt huvudkontor ligger i Halmstad med säljkontor i Falkenberg, Malmö, Arboga, Göteborg, Ljungby och Karlstad. Vår produktionsanläggning är belägen i Falkenberg. Arbetet på produktionsanläggningen präglas av svensk hantverkskonst, kryddad med moderna och marknadsledande maskiner. Till större projekt kan vi även nyttja produktionsanläggningar i Polen via vår koncern HansenGroup.

Preconal ingår i HansenGroup med ca 900 anställda och en omsättning på 900 miljoner kronor. HansenGroup är Nordeuropas ledande dörr, fönster- och fasadentreprenör med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, England, Tyskland och Polen.

Egna profilsystem

Vi är väldigt stolta över våra 5st egna profilsystem. De 5st profilsystemen är Frontshield 56,66 och 82, Vikingshield 64 och Millennium. Dessa profilsystem bygger vi våra olika lösningar kring. Inom profilsystem kan vi göra justeringar och anpassningar efter marknadens behov. Detta gör att vi, precis som våra partier, alltid kan hålla oss i framkant!

Vi agerar också återförsäljare åt de flesta av marknadens profilsystem. Detta ger oss en flexibilitet som är omatchad i branschen.

Historien om Preconal

Preconals historia började på 1970-talet hos Falkenbergs Betongindustri med skapandet av den robusta “64-dörren”. Dörrarna var avsedda för Betongindustrins transformatorbyggnader och pumpstationer, med betoning på underhållsfrihet.

Falkenbergs Betongindustri blev senare Precon och omfamnade sitt innovativa fokus. Cirka 1979 grundade fem personer från Precon Falkenbergs Aluminium AB (Falab), ett fristående dotterbolag som tillverkade dörrar för Precon.

Preconal AB grundades 1985 och namnet bildades genom sammanslagningen av “Precon” och “al”. Förvärvet av Nikro i Landeryd stärkte företagets kapacitet och möjliggjorde tillverkning av Sapa-produkter. Efterföljande förvärv, inklusive Aludofa i Arboga, Tyresö Metallsystem i Tyresö, Karlstad Byggaluminium och Falab, breddade Preconals verksamhet.

Under samma decennium delades företaget upp i Preconal System och Preconal Fasad. Detta steg gav en mångsidig produktportfölj inom aluminium, stål och glas, som fortfarande står stark idag.