Glastak

Sapa glastaksystem med stor frihet i gestaltning

Glastaket består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolatorer som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isolerruta.

Detta system erbjuder nästan vilken form som helt på taket. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder.

Systemet finns även att tillgå i oisolerat utförande med fals för enkelglas.

Specifikation

Profiler: Isolerade eller oisolerade profiler.
Mått: Profilbredd 50 mm, profildjup vertikalt 60-180 mm, profil horisontellt 25-138 mm.
Utvändiga glashållare: 7 mm för stabilitet och god vattenavrinning
Vertikala delningsprofiler: Bredd 50 mm
Luckor: för komfortventilation och rökevakuering.
Taklutning: Rekommenderas minst 15°

Dokument
Empty tab. Edit page to add content here.