Skip to content

Glastak

Vi har flera glastakssystem med stor frihet i gestaltning

Våra glastak erbjuder nästintill fri formgivning på taket utifrån konstruktionsmässiga begränsningar. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder

Dokument:

Produktinformation:

Konstruktion

Glastaket består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolatorer som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isolerruta.
Systemet finns även att tillgå i oisolerat utförande med fals för enkelglas.

 

Taklutning:
Rekommenderas till minst 15°

Utförande

Utförandet genomförs specifikt efter projektets gestaltning och kunds önskemål. Tak såsom Pulpettak, Pyramidtak, Valmat tak och Sadeltak hör till de vanligaste typerna. för enkelglas.

 

Utvändiga glashållare:
7 mm för stabilitet och god vattenavrinning

Profiler

Isolerade eller oisolerade profiler.
Profilbredd 50 mm, profildjup vertikalt 60-180 mm, profil horisontellt 25-138 mm.
Vertikala delningsprofiler har även de en bredd på 50 mm.

Luckor

För komfortventilation och rökevakuering. Dessa är byggda så att de passar i glasfalsen och underlättar för byte eller komplettering med fler luckor. 

U-värde

Glas som monteras i glastak ges ett högre U-värde än om de monteras vertikalt i fasad. Lutningen påverkar också U-värdet.

Bilder och video:

Denna sida använder cookies