Preconal har flera glastakssystem med stor frihet i gestaltning

Våra glastak erbjuder nästintill fri formgivning på taket utifrån konstruktionsmässiga begränsningar. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder

Konstruktion:
Glastaket består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolatorer som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isolerruta.
Systemet finns även att tillgå i oisolerat utförande med fals för enkelglas.

Utförande:
Utförandet genomförs specifikt efter projektets gestaltning och kunds önskemål. Tak såsom Pulpettak, Pyramidtak, Valmat tak och Sadeltak hör till de vanligaste typerna.

Profiler:
Isolerade eller oisolerade profiler.
Profilbredd 50 mm, profildjup vertikalt 60-180 mm, profil horisontellt 25-138 mm.
Vertikala delningsprofiler har även de en bredd på 50 mm.

Utvändiga glashållare:
7 mm för stabilitet och god vattenavrinning

Luckor:
För komfortventilation och rökevakuering. Dessa är byggda så att de passar i glasfalsen och underlättar för byte eller komplettering med fler luckor. 

Taklutning:
Rekommenderas till minst 15°

U-värde:
Glas som monteras i glastak ges ett högre U-värde än om de monteras vertikalt i fasad. Lutningen påverkar också U-värdet.

Kontakta din lokala säljare för offert eller mer information:

martin-olsson

Martin Olsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-12 29 40
martin.o@preconal.se

tom

Per Ragnarsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-60 84 405
per.r@preconal.se

Mattias Jannang

Mattias Janäng

Säljare - Karlstad
Fasad & entreprenad
+46(0)54-85 09 86
mattias.j@preconal.se

lars-fernstrom

Lars Fernström

Säljare - Arboga
Fasad & entreprenad
+46(0)589-150 33
lars.f@preconal.se

richard-tolstoy

Richard Tolstoy

Säljchef
Fasad & entreprenad
+46(0)35-265 27 25
richard.t@preconal.se