Structural Glazing

Structural Glazing

Helglaslösning som utförs med utanpåliggande fasad (curtain wall). Fasaden har en slät yta då systemet saknar utvändiga glasningsprofiler som förseglats med fogmassa mellan glasen.

Dokument:

Produktinformation:

Konstruktion

Structural Glazing systemetet bygger på 50 mm breda stomprofiler i aluminium och en 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant.


Glasen förankras med monteringsbeslag i stomprofilen. Glas och vädertätning utgör en vattentät konstruktion varför systemet endast behöver luftas.

 

Det invändiga fogbandet utgör lufttätningen. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras.

Bilder och video: