Visselblåsartjänst

Preconal strävar efter ett transparant företagsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du ett missförhållande inom Preconal? Berätta om det genom vår rapporteringstjänst. Vi tar frågor om korruption, ekonomisk brottslighet, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser och andra överträdelser på största allvar. Preconal har nolltolerans mot detta och tidig upptäckt är viktigt för snabb rättelse.

Dina rapporter kommer att behandlas konfidentiellt genom en krypterad och lösenordskyddad kanal. Du har även möjlighet att vara anonym om du önskar det.

För allmänna arbetsplatsfrågor eller samarbetsproblem rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din chef, chefens chef, skyddsombud eller facklig organisation.