Elementfasader

Elementfasader

Vi erbjuder byggmarknaden pre-fabricerade elementfasader i glas där projektets aktörer i tidigt skede kan planera för hur fasaden ska designas både när det gäller funktion och utseende.

Genom att projektera fasaden med elementfasader skapas bästa tänkbara planering och logistik för byggprojektet vilket ger högre produktivitet och frigör värdefull tid för både kunden och andra inblandade entreprenörer. Elementfasaden prefabriceras på fabrik vilket gör att det går snabbare att få en tät fasad vid montage. Helt enkelt så kommer snabbare igång med uppvärmning och uttorkning av byggnaden vilket ger bättre totalekonomi i projektet.

Dokument:

Produktinformation:

Fördelar med elementfasader

 • Mindre ytterväggsdjup ger större invändig våningsarea.
 • Snabbare montage på arbetsplatsen.
 • Inga utvändiga ställningar/plattformar vid montage.
 • Montage av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger en annan nivå av kvalitet.
 • Motordrivna luckor placerade i fasaden för komfort och brandventilation.
 • Komponenter såsom solceller, natursten, fasadskivor och paneler kan fås som alternativ inbyggt i de prefabricerade elementen.
 • Fasadsystemet har två stycken olika utföranden, enkel eller dubbelskalfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt med bättre ljudreduktion.
 • Gångbryggor som placeras mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
 • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
  Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
 • Fasadsystemet ger möjlighet att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.

Referensprojekt -Nykredit

I Köpenhamn uppförde HS Hansen “Krystallen” Nykredit. Totalt monterades 800st elementfasad delar på endast 29st dagar. Andelen glas och aluminium gör det till Danmarks största projekt med dessa materialen hittills.

Totalt rör det sig om hela 5 000 m² dubbelfasad som modulfasader. Att “elementen” kunde tillverkas i en trygg miljö sparade tid och plats på arbetsplatsen för alla aktörer.

Läs gärna mer om projektet på HS Hansens hemsida: Krystallen – Nykredit | HS Hansen

Bilder och video: