Skip to content

Kv Handsken

Akademiska hus i Lund har skapat ett modernt kontor med influenser från den ursprungliga handskfabriken från 1919.  Efter att handskfabriken flyttades utomlands och verksamheten lades ned på 1960-talet, genomgick byggnaden flera tillbyggnader och förändringar. År 2020 beslöt Akademiska hus att genomföra en omfattande ombyggnad för att skapa mer ändamålsenliga lokaler. Tidigare hade en tidigare ombyggnad 1992 tagit bort industrikaraktären, men nu har man valt att återuppliva och framhäva byggnadens historia både i fasaden och interiören.

Ombyggnaden inkluderade nya Hansen Millennium fönster som återtar byggnaden till dess tidstypiska industrikaraktär med stickbågeformade öppningar. Bröstningen på bottenvåningen i söder återställdes till sin ursprungliga höjd, vilket förbättrade ljusinsläppet och skapade en mer trivsam atmosfär i lokalerna. Den inre gestaltningen har också betonat byggnadens historia och industriella karaktär genom valet av material, färger och integration av konstverk i miljön.

I samband med ombyggnaden fokuserades även på att skapa bättre flöden och anpassa planlösningen för att passa Akademiska Hus arbetssätt. Kontoret erbjuder olika typer av arbetsmiljöer som främjar samarbete och kunskapsöverföring.

Flexibilitet har varit en viktig faktor för att kunna anpassa lokalerna efter verksamhetens förändrade behov.

Vi på Preconal har till projektet levererat över 135st fönster i olika utförande.

Ort:

Lund

Byggår:

2022

Byggherre:

Paras Bygg AB

Arkitekt:

Fojab Arkitekter

Byggsystem:

Hansen Millennium

Referensblad

Klicka för att öppna pdf

Projektgalleri

Denna sida använder cookies