Ett unikt service- och underhållskoncept med flexibla serviceavtal för att hålla alla typer av dörrar, fönster, fasader och glastak i bästa skick. Vi garanterar kvalitet och service.

Dörrar och entréer ger ett viktigt intryck av din fastighet och den verksamhet som bedrivs. Preconal utför allround-service, kontroll och förebyggande underhåll för att dörrar och entréer ska fungera bekymmersfritt under alla årstider och väderleksförhållanden.

Professionell service

Preconal använder enbart utbildad personal med bred kompetens och den bästa utrustningen till sin hjälp. Vi levererar skräddarsydda servicetjänster som fokuserar på att optimera dörrars och entréers funktion och säkerhet. När du kontaktar oss kan du vara säker på att dina behov av service hanteras professionellt. Ett samtal till oss innebär att du efter överenskommelse överlåter ansvaret till ett komplett serviceteam. Regelbundet underhåll av dörrar och entréer ger på sikt en lägre totalkostnad.

Förebyggande underhåll

Genom förebyggande underhåll kan du markant öka livslängden för dina aluminiumdörrar, aluminiumfönster, fasader och glastak. Vi servar de flesta dörrfabrikaten på marknaden.

Reparationer/utbyte

Preconal är specialister på reparation och/ eller utbyte av dörrar och beslag, gångjärn, dörrstängare, lås, elslutbleck, brytskydd och glas. Vi utför även reparation, underhåll och utbyte av dörrar och kompletta entrépartier med sido- och överljus. Vi kompletterar även befintliga dörrar och entréer med nya beslag och tillbehör.

Rengöring

De flesta material och ytor kan efter överenskommelse rengöras.

Miljön är viktig

Vi arbetar ständigt och aktivt för att uppfylla och överträffa myndigheters och kunders krav inom miljöområdet, med målsättningen att successivt minska vår miljöpåverkan. Några exempel är att; använda återvinningsbara material och att effektivt hushålla med energi och resurser –med så lite spill och restprodukter som möjligt.

Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal med oss?

I så fall är du välkommen att kontakta Henrik Karlin. Det är Henrik som är vår specialist när det kommer till serviceavtal eller om du behöver anmäla en reklamation. Kontaktuppgifter e-post henrik.k@preconal.se eller telefon 054-771 79 09