Skip to content

Brf NEO Davidshall

Flerfaldig vinnare av priser!

Årets miljöbyggnad, Gröna Lansen och Stadsbyggnadspriset i Malmö. Listan med priser som bostadsrättsföreningen har tillägnats är lång. Det är ett kvitto på att alla inblandade aktörer har tagit fram en byggnad av allra högsta kvalité. 

I det gamla polishuset i Malmö har Riksbyggen nu byggt flertalet lägenheter. Dessutom har man uppfört 3st nya huskroppar för att bilda en egen ny miniatyr stadsdel. Totalt rör det sig om 122st lägenheter. 

Till projektet har vi på Preconal levererat både fönster och dörrar av vårt egna premiummärke Hansen Millennium. 

 

Juryns motivering Stadsbyggnadspriset:

”När vi stiger in på innergården till det före detta polishuset, hörs ett spontant wow. Här i de mest centrala delarna av Malmö har 122 nya bostäder tillkommit – och det syns knappt från gatan. Detta är ett både ambitiöst och komplext projekt som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnadens rustika kvaliteter är intakta liksom fasadens karaktäristiska rådhusvin. De nya byggnaderna kontrasterar mot den gamla med sina ljusa putsade fasader. Här reflekteras det värdefulla dagsljuset ner på gården och silas genom transparenta lager av sirliga balkongfronter, växtlighet och spröjsar, och skapar på så sätt en privat, lugn och ljus inomhussfär för boendet. Allt detta tillsammans ger denna oväntade wow-effekt, när vi kliver in från Davidshalls torg”

 

Juryns motivering Gröna Lansen:

”Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Det goda samarbetet i planering och genomförande lyser igenom resultatet och vi imponeras av förvandlingen som skänkt nytt liv i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den återbrukade byggnaden, som energieffektiviserats och fått ökad livslängd, tillsammans med nybyggnationen på innergården, ger en spännande mix av gammalt och nytt. Med respekt för det unika malmöitiska och med ett lågt klimatavtryck, bidrar byggnaderna till att fler Malmöbor får nya hem, mitt i centrala Malmö. Går det att göra på Davidshall, går det att göra på fler platser i Malmö och i resten av Sverige!”

Brf NEO Davidshall 2 (1)
Bilder från Riksbyggen

Ort:

Malmö

Byggår:

2020

Byggherre:

BAB Byggtjänst AB

Byggsystem:

Hansen Millennium

Referensblad

Klicka för att öppna pdf

Projektgalleri

Bilder från Riksbyggen

Denna sida använder cookies