Hansen Millennium – kombinerar klassisk byggnadsarkitektur med modern teknologi
Stora glasytor med diskreta profiler för nybyggnationer och renoveringar

Hansen Millenium:
Ett unikt profilsystem med många fördelar. De smäckra profilerna placeras i ytterliv med fasaden för att tillgodose arkitektens vision. De runda fönsterna ger ett spektakulärt inslag i ytterfasaden. Profilsystemet anpassas för både in och utvändigt montage. Vid invändigt montage är profilsystemet oisolerat och försett med enkelglas.

Konstruktion:

  • Extremt smala profiler
  • Integrerade dolda öppningsbara fönster
  • 2-vägsbeslag vädringsläge/putsläge, inåtgående
  • Patenterade profilinfästningssystem på fönster/fasader
  • Integrerad köldbryggeisolering
  • Dold fönsterbåge
  • Dolda gångjärn

Profilsystemet är anpassat för utvändigt bruk:
Isolerglaskonstruktion med 2-glas 20-28 mm alternativt 3-glas 36-60 mm. Vid invändigt bruk är profilsystemet försett med enkelglas 6 mm.
Som en del av Millennium-systemet finns även slagdörrar, terrassdörrar samt terrasskjutdörrar.

Öppningsbara fönsterbågar
Limmas i fabrik, Övriga fasta partier glasas på plats, alternativt på fabrik beroende på förutsättningar. De öppningsbara fönstren är integrerade i profilsystemet och kan tillverkas med dold eller synlig fönsterbåge.
Millennium finns även som glidhängtfönster.

Kulörer:
Natureloxerad aluminium, natureloxerad aluminium eller valfri pulverlack. Kan kombineras med olika kulörer på in- och utsida.

Mått:
Dimensionering av Millenniumpartier sker efter givna förutsättningar som t ex vindlast, storlek BxH, antal vertikala/horisontala spröjsar.

Specialanpassade partier:
Hansen Millennium ger förutsättning för att konstruera specialanpassade partier som runda, valvbågade samt fönster utförda i ej räta vinklar.

Ytterligare information
Läs gärna mer om Millennium i broschyrerna nedan eller kontakta en säljare så berättar vi mer om profilsystemet

Kontakta din lokala säljare för mer information: