Skip to content

Kattegattgymnasiet

Inspirerande lokaler för ett modernt lärande! 

Kattegattgymnasiet är en nybyggd gymnasieskola i Halmstad som huserar 1600 elever och 200 lärare på 19 500m² yta. Skolan ersätter en gammal skolbyggnad uppförd med start under 60-talet. 

I den nya byggnaden har man fokuserat på att skapa bästa möjliga miljö för att ge utrymme för kreativitet och ett aktivt lärande. Målsättningen har varit att ge eleverna en plattform som ska underlätta lärandet. 

Vi på Preconal har till projektet levererat ca 2500m² fasader, dörrar och glastak. Byggnaden är uppförd med 3st sektioner utemot Tylösandsvägen, där varje sektion har stora glasfasader. Bakom dessa glasfasader ligger Teknik-, El- och Industriprogrammen, som får agera skyltfönster mot resten av Halmstad.

En viktigt fokuspunkt genom projektet har varit att förse byggnaden med en stor mängd dagsljus. Detta har möjliggjorts genom glasfasaderna, men även genom “sågtandsformade” taklanterniner som skapar en anknytning till tidigare industribyggnader.

Sammantaget är Kattegattgymnasiet ett av de största byggprojekten i Halmstads historia. Slutprodukten är en toppmodern gymnasieskola som ger eleverna alla förutsättningar till en väl genomförd utbildning.

Ort:

Halmstad

Byggår:

2020-2021

Byggherre:

Skanska AB

Arkitekt:

Fredblads Arkitekter AB

Byggsystem:

Sapa

Referensblad

Klicka för att öppna pdf

Projektgalleri

Denna sida använder cookies