• millennium glasfasad aluminiumdörrar
  • millennium glasfasad aluminiumdörrar

Varbergs kurort

Byggår: 2010
Entreprenör: Tage & Söner i Varberg AB

Byggnaden är ett exempel på modern arkitektur som genom material- och färgval inordnar sig i ett kulturhistoriskt känsligt område och bidrar till att miljön som helhet förstärks.

Villa Apelviken har en modern energisparande belysningsteknik och en konstnärlig utsmyckning. Konstnären och komikern Peter Apelgren har tillsammans med Fredrik Wendt formgivit och inrett Villa Apelviken.

Ingående produkter

Aluminiumdörrar
Aluminiumfönster
Millenniumsystemet
Entrédörrar
Branddörrar