Med det prefabricerade (modul) elementsystemet ger Hansen UnitAL extremt låga u-värde och ett unikt, snabbt montage. Byggtiden minskar med upp till 60 %!

Optimal planering och logistik för byggprojektet ger hög produktivitet och frigör värdefull tid för kund och andra entreprenörer.

Byggnaden blir på kort tid tät

Inga tillfälliga byggplasttätningar. Lägre kostnader för uppvärmning och uttorkning av byggnaden. Mindre buller och damm på byggarbets-platsen.

Fasadsystemet kan utföras i enkel eller dubbelfasad

I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt bättre ljudreduktion.

Hansen UnitAL har många fördelar:

  • Inga betongelement- mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
  • Snabbt montage på arbetsplatsen. Inga ställningar/plattformar vid montaget.
  • Ihop montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
  • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
  • Dubbelfasaden ger möjlighet till ett väder skyddat solskyddssystem.
  • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
  • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
  • Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
  • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.
  • Komponenter såsom solceller, solenergi, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen från fabriken.

Kontakta din lokala säljare för mer information:

martin-olsson

Martin Olsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-12 29 40
martin.o@preconal.se

tom

Per Ragnarsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-60 84 405
per.r@preconal.se

Mattias Jannang

Mattias Janäng

Säljare - Karlstad
Fasad & entreprenad
+46(0)54-85 09 86
mattias.j@preconal.se

lars-fernstrom

Lars Fernström

Säljare - Arboga
Fasad & entreprenad
+46(0)589-150 33
lars.f@preconal.se

richard-tolstoy

Richard Tolstoy

Säljchef
Fasad & entreprenad
+46(0)35-265 27 25
richard.t@preconal.se