Structural Glazing är en helglaslösning och utförs som utanpåliggande fasad (curtain wall). Fasaden har en slät yta då systemet saknar utvändiga glasningsprofiler som förseglats med fogmassa mellan glasen

Uppbyggnad:
Structural Glazing systemetet bygger på 50 mm breda stomprofiler i aluminium och en 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant.
Glasen förankras med monteringsbeslag i stomprofilen. Glas och vädertätning utgör en vattentät konstruktion varför systemet endast behöver luftas. Det invändiga fogbandet utgör lufttätningen.
Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras.

Kontakta din lokala säljare för mer information: