CombiShield™ 66. Systemet ger stort utrymme för valfrihet vad gäller fyllningar och färger. Skjutdörrarna ger ett inbjudande intryck oavsett användningsområde. Karm, dörrblads- och sidoljus profiler är kraftiga och självbärande.

CombiShield™ 66  tillverkas måttan passade och kan förses med olika tillbehör.

Specifikation

Konstruktion: CombiShield™ 66 sido- och överljus samt fasta partier tillverkas med Preconals profilsystem med bruten köldbrygga. Karm och dörrbladsprofiler är självbärande av extra kraftig konstruktion för att uppnå maximal hållfasthet.

Förstärkningar: Karmöverstycke och dörrblad är förstärkta för dörrautomatik.

Ytbehandling: Aluminiumpartierna levereras anodiserade i kulörerna natur eller brunt. Dörrarna kan även levereras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning: Dörrarna är försedda med borstlister. För tätning mellan dörrblad och fasta sektioner respektive golv används borsttätning.

Lås: Dörrarna är konstruerade för smalprofil – hakregellås. A-mått 56,5 mm, B1-mått 32,5 mm, B2-mått 45 mm.

Glas: Dörrbladet kan levereras med enkelglas eller 2-glas isolerruta (härdat). Glaskonstruktionen kan även ges speciella skydds funktioner, t ex: Förbättrat u-värde – lågemissionsglas. Skydd mot solinstrålning – solskyddsglas. Skydd mot buller – med för objektet anpassad lösning. Säkerhet – härdat, laminerat eller larmat glas. Skydd mot insyn – t ex ornamenterat glas.

Spröjs: Placeras enligt beställarens önskemål.

Dörrautomatik: Monteras på det förstärkta karmöverstycket(automatikbalken) eller på väggen ovanför partiet.

Dokument
Empty tab. Edit page to add content here.