Preconal erbjuder byggmarknaden pre-fabricerade glasfasader där projektets aktörer i tidigt skede kan planera för hur fasaden ska designas både när det gäller funktion och utseende.

Genom att projektera fasaden med elementfasader skapas bästa tänkbara planering och logistik för byggprojektet vilket ger högre produktivitet och frigör värdefull tid för både kunden och andra inblandade entreprenörer.

Elementfasaden prefabriceras på fabrik vilket gör att det går snabbare att få en tät fasad vid montage. Man kommer helt enkelt snabbare igång med uppvärmning och uttorkning av byggnaden vilket ger bättre totalekonomi i projektet.

elementfasader

Genom att använda elementfasader så får man följande fördelar:

 • Mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
 • Snabbt montage på arbetsplatsen. Inga utvändiga ställningar/plattformar vid montaget.
 • Montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
 • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
 • Komponenter såsom solceller, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen.

Fasadsystemet kan utföras som en enkel eller dubbelskalfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt med bättre ljudreduktion.

 • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
 • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
 • Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
 • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.

Vi kan erbjuda marknaden ett upplägg som vi kallar PCSA – Pre Contract Service Agreement där projektets inblandade parter i ett tidigt skede får kontakt med Preconal som expert inom glasfasader och kan vara ett stöd för att hitta rätt produkt och med fokus på ekonomi.

Vi levererar elementfasader från vår koncerns märke Hansen samt marknadens övriga kvalitativa märken.

Hansen UnitAL- vårt egna märke ger det prefabricerade elementsystemet extremt låga u-värde och byggtiden minskar med upp till 60 %. Byggnaden blir snabbt tät. Lägre kostnader för uppvärmning och uttorkning av byggnaden. Mindre buller och damm på byggarbetsplatsen.

Optimal planering och logistik för byggprojektet ger hög produktivitet och frigör värdefull tid för kund och inblandade entreprenörer. Fasadsystemet kan utföras i enkel eller dubbelfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt bättre ljudreduktion.

Hansen UnitAL har många fördelar:

 • Inga betongelement- mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
 • Snabbt montage på arbetsplatsen. Inga ställningar/plattformar vid montaget.
 • Ihop montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
 • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
 • Dubbelfasaden ger möjlighet till ett väder skyddat solskyddssystem.
 • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
 • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
 • Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
 • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.
 • Komponenter såsom solceller, solenergi, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen från fabriken.
Hansen Unital
Hansen Unital