Skip to content

Branddörrar FireShield™

Branddörrar med klassning upp till EI-60 Sa/S200C. Våra partier och dörrar portar elden!

Tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet av branddörrar, kan vi alltid ge råd om det bästa alternativet. Fråga alltid Preconal i ett tidigt skede när det gäller projektering av branddörrar.

Vi erbjuder glasade dörrar och dörrar med tät fyllning för utomhus / inomhusbruk som uppfyller kraven för respektive brandklass, från EI 30 till EI 60.

Vi har även flertalet olika brandklasser för rökgastäta dörrar.

Dokument:

Produktinformation:

Dörrarna kan utföras som utåtgående eller inåtgående och förses med ett antal tröskel - alternativ, lås och dörrstängare.

Dörrpartiet har ett brandmotstånd som klarar en viss tidsperiod, angiven i minuter. Skillnaden mellan E och EI är att E står för krav på täthet, medan EI därutöver talar om att dörren är isolerad och endast får ha en begränsad temperatur på den icke brandutsatta sidan.

S står för rökgasbetäckning och anger att dörren har en förmåga att reducera brandgaser och rök från en sida av dörren till en annan. A och 200 står för kall respektive varm gas.

Bilder och video:

Denna sida använder cookies