Skip to content

Aluminium, återvinning och grönare produkter

Aluminium är lätt och starkt. Detta minskar energibehovet och utsläppen av växthusgaser när metallen används i byggnadsprofiler och andra applikationer. Aluminium kan återvinnas om och om igen. Återvinning av använt aluminium sparar 95 % av energin jämfört med produktion av nytt.

Återvinning av aluminium

Aluminiumskrot kan ses som en värdefull råvara då aluminium återvinns utan kvalitetsförlust, med liten materialförlust (endast några procent) och med låg energiförbrukning (endast 5 procent av den ursprungliga energiförbrukningen). 

Återvinning minskar utsläppen av växthusgaser dramatiskt. 1 ton omsmält metall minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 8 ton jämfört med produktionen av primäraluminium.

Av allt aluminium som någonsin tillverkats är ca 75 % fortfarande i bruk. Uttjänta aluminiumprodukter kommer med tiden ses som en allt viktigare råvara. I princip allt aluminium som tillverkats kan återvinnas till nya produkter.

Johan Rambrandt, marknadskoordinator Preconal Halmstad

2023-01-26

Johan Rambrandt
Marknadskoordinator

Denna sida använder cookies