KVALITè OCH MILJÖ

Kvalitetspolicy

Preconal har etablerat en stark position på marknaden med många års erfarenhet i branschen vilket skapar en trygghet för våra kunder. Tack vare vårt kundfokus sätter vi oss in i våra kunders behov och ser till att vi uppfyller dessa vid varje leverans.

Vi arbetar hårt för att leverera kvalitetsprodukter, lösningar och tjänster. Tack vare detta är Preconal många kunders förstahandsval. Våra rutiner och processer genomgår ständiga förbättringar och vårt ledningssystem är utformat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Eftersom vi är tillverkare av P-märkta och CE-märkta produkter genomgår vår verksamhet externa inspektioner av ackrediterat revisionsbolag för att säkerställa att vi uppfyller aktuella krav.

Våra medarbetare genomgår löpande utbildningar för att kunna upprätthålla rätt kompetensnivå.

Klicka här för att läsa om Preconals Kvalitetspolicy.

Preconal - MIljön är viktig

Hållbarhet är en hjärtefråga för oss på Preconal. Vi tar vårt ansvar för att minimera företagets inverkan på miljön. Källsortering har varit en naturlig del i verksamheten i många år.

Våra produkter har lång livslängd vilket gör att man kan hushålla med naturens resurser. Och eftersom att våra produkter är består av aluminium är dessa nära 100% återvinningsbara.

Vi kan också börja erbjuda produkter som består av allt större andel återvunnet material och genom användning av förnybar energi från vatten, vind och solenergi produceras renare aluminium än någonsin tidigare.

Våra produkter är miljöklassade enligt Sunda Hus och Byggvarubedömningen. De finns även registrerade på Svanens Husproduktportal.

Klicka här för att läsa om Preconals Miljöpolicy.