Skip to content

Preconal Göteborg

I Göteborg har vi ett nytt säljkontor som gör att vi kan vara närmare och mer tillgängliga för våra kunder.

Mikael Ljungdahl

Säljare
Fasad och entreprenad

+46(0)31-350 50 93
mikael.lj@preconal.se

Stefan Johansson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)31-350 50 92
stefan.j@preconal.se

Mikael Andersson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)346-554 98
mikael.a@preconal.se

Mikael
Ljungdahl

Säljare
Fasader

+46(0)31-350 50 93
mikael.lj@preconal.se

Stefan
Johansson

Säljare
Entreér

+46(0)31-350 50 92
stefan.j@preconal.se

Mikael Andersson

Säljare
Dörrar och entréer

+46(0)346-554 98
mikael.a@preconal.se

Göteborg
Säljkontor

Stora Åvägen 21
436 34 Göteborg

031-350 50 90
info@preconal.se

Denna sida använder cookies