Preconal erbjuder byggmarknaden pre-fabricerade glasfasader där projektets aktörer i tidigt skede kan planera för hur fasaden ska designas både när det gäller funktion och utseende.

Genom att projektera fasaden med elementfasader skapas bästa tänkbara planering och logistik för byggprojektet vilket ger högre produktivitet och frigör värdefull tid för både kunden och andra inblandade entreprenörer. Elementfasaden prefabriceras på fabrik vilket gör att det går snabbare att få en tät fasad vid montage. Man kommer helt enkelt snabbare igång med uppvärmning och uttorkning av byggnaden vilket ger bättre totalekonomi i projektet.

Genom att använda elementfasader så får man följande fördelar:

 • Mindre ytterväggsdjup och större invändig våningsarea.
 • Snabbt montage på arbetsplatsen.
 • Inga utvändiga ställningar/plattformar vid montaget.
 • Montering av elementen under kontrollerade former i inomhusklimat ger bästa kvalitet.
 • Motordrivna luckor kan placeras i fasaden för comfort och brandventilation.
 • Komponenter såsom solceller, natursten, fasadskivor och paneler kan levereras inbyggda i de prefabricerade elementen.
 • Fasadsystemet kan utföras som en enkel eller dubbelskalfasad. I dubbelfasadalternativet innebär det extremt låga uppvärmningskostnader, möjlighet till effektiv solavskärmning utan att minska ljustransmissionen samt med bättre ljudreduktion.
 • Gångbryggor placerade mellan den inre och den yttre fasaden vid varje våningsplan innebär effektivt underhåll och service.
 • Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt u-värde med låga energikostnader.
 • Sommartid håller solskydden nere kostnader för klimatstyrningen.
 • Fasadsystemet ger stora möjligheter att installera en avancerad och effektiv styrning av persienner och solskydd.

Vi kan erbjuda marknaden ett upplägg som vi kallar PCSA – Pre Contract Service Agreement där projektets inblandade parter i ett tidigt skede får kontakt med Preconal som expert inom glasfasader och kan vara ett stöd för att hitta rätt produkt och med fokus på ekonomi.

Kontakta din lokala säljare för mer information:

martin-olsson

Martin Olsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-12 29 40
martin.o@preconal.se

tom

Per Ragnarsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-60 84 405
per.r@preconal.se

Mattias Jannang

Mattias Janäng

Säljare - Karlstad
Fasad & entreprenad
+46(0)54-85 09 86
mattias.j@preconal.se

lars-fernstrom

Lars Fernström

Säljare - Arboga
Fasad & entreprenad
+46(0)589-150 33
lars.f@preconal.se

richard-tolstoy

Richard Tolstoy

Säljchef
Fasad & entreprenad
+46(0)35-265 27 25
richard.t@preconal.se