Bokbindaren miljöcertifieras enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering. dessutom uppfylls de högsta certifieringskraven vid val av byggmaterial och kemikalier i produktionen.

Våningsplanen har högt i tak med mycket dagsljus från fasaderna och de två invändiga ljusgårdarna. Med sin höga kvalitet gör projektet avtryck i stadsbilden och har dessutom en utpräglat grön profil.

Kv Bokbindaren Linköping

Entreprenör:
Skanska AB

Arkitekt:
Strategisk Arkitektur AB
KV Bokbindaren 9
Omfattning och produkter:
– Milleniumsystemet
– Aluminiumdörrar
– Glasfasader

Bokbindaren miljöcertifieras enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering. dessutom uppfylls de högsta certifieringskraven vid val av byggmaterial.

Våningarna får mycket dagsljus från fasaderna och två ljusgårdar. Projektet gör avtryck i stadsbilden och har en utpräglat grön profil.

KV Bokbindaren 9
Kv Bokbindaren Linköping

Entreprenör:
Skanska AB

Arkitekt:
Strategisk Arkitektur AB
Omfattning och produkter:
– Milleniumsystemet
– Aluminiumdörrar
– Glasfasader