• millennium
  • millennium
  • millennium
  • millennium

KV. BOKBINDAREN LINKÖPING

Projekt: Kv. Bokbindaren i Linköping
Arkitekt: Strategisk Arkitektur AB
Entreprenör: Skanska AB
Nybyggnation av kontorshus i Linköping.

Nybyggnationen av kontorshus i Linköping. Fastigheten inrymmer cirka 7000 kvm bestående av kontor, butiker i bottenplan samt garage. Hyresgästerna är KPMG och Handelsbanken.

Miljöcertifierad byggnad
Bokbindaren miljöcertifieras enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering. dessutom uppfylls de högsta certifieringskraven beträffande val av byggmaterial och kemikalier i produktionen.

Våningsplanen har högt i tak med mycket dagsljus från fasaderna och de två invändiga ljusgårdarna. Med sin höga kvalitet gör projektet avtryck i stadsbilden och har dessutom en utpräglat grön profil.

Ingående produkter

Aluminiumdörrar/fönster
Millenniumsystemet
Glasfasader