• millennium
  • millennium

Järnverksverkstäderna Malmö

Beställare: Lifra L & B i Malmö AB
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Malmö
Arkitekt: Konstruera Arkitekter och Ingenjörer AB, Malmö
Hyresgäst: Friskis&Svettis, Malmö
Profilsystem: Hansen Millennium

Valvbågade spröjsade fönster. Ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete har återfört fastighetens exteriör till ett ursprungligt skick, där stor varsamhet och antikvarisk kunskap utnyttjats för bland annat anpassning av den ursprungliga exteriöra färgskalan. Anpassningen av interiören till en industriell prägel har utförts genom framtagandet av den ursprungliga tegelkaraktären.

Tillkomsten av nya rum för nya funktioner stör inte ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja de befintliga industrilokalerna. Med ombyggnaden och renoveringen av järnvägsverkstäderna i Johanneslust har en del av Malmös industriella historia tillvaratagits och kan i framtiden bli en viktig del i områdets fortsatta utbyggnad. Järnvägsverkstäderna finns därmed kvar som en värdefull del av stadsmiljön i Malmö.

Ingående produkter

Aluminiumdörrar/fönster
Millenniumsystemet