Ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete har återfört fastighetens exteriör till ett ursprungligt skick. Där stor varsamhet och antikvarisk kunskap utnyttjats för bland annat anpassning av den ursprungliga exteriöra färgskalan.

Anpassningen av interiören till en industriell prägel har utförts genom framtagandet av den ursprungliga tegelkaraktären. Tillkomsten av Milleniumfönster hjälper till att bevara en del av Malmös industriella historia

Järnverksverkstäderna Malmö

Beställare:

Lifra L & B i Malmö AB

Entreprenör

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Malmö

Järnverkstäderna 3

Omfattning och produkter:

– Milleniumsystemet
– Aluminiumdörrar

Ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete har återfört fastighetens exteriör till ett ursprungligt skick. Där stor varsamhet och antikvarisk kunskap utnyttjats.

Anpassningen av interiören till en industriell prägel har utförts genom framtagandet av den ursprungliga tegelkaraktären. Tillkomsten av Milleniumfönster hjälper till att bevara en del av Malmös industriella historia

Järnverkstäderna 3
Järnverksverkstäderna Malmö

Beställare:

Lifra L & B i Malmö AB

Entreprenör

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Malmö

Omfattning och produkter:

– Milleniumsystemet
– Aluminiumdörrar