På Kungsholmen i Stockholm ligger Skanskas nya huvudkontor som är en av Nordens grönaste kontorsbyggnader. Detta genom att fastigheten bland annat är självförsörjande på kyla.

aluminiumprofiler solskydd

Entré Lindhagen Stockholm

Bygghere och Entreprenör:

Skanska

Arkitekt:

Sweco Arkitekter
aluminiumprofiler solskydd

Omfattning och produkter:

– Projektspecifik för fasadraster som fungerar både som fasadutsmyckning och solavskärmning. Horisontella vitlackerade och vertikala anodiserade smutsavvisande fasadraster av aluminium.

På Kungsholmen i Stockholm ligger Skanskas nya huvudkontor som är en av Nordens grönaste kontorsbyggnader. Detta genom att fastigheten bland annat är självförsörjande på kyla.

aluminiumprofiler solskydd
aluminiumprofiler solskydd
Entré Lindhagen Stockholm

Bygghere och Entreprenör:
Skanska

Arkitekt:
Sweco Arkitekter

Omfattning och produkter:

– Projektspecifik för fasadraster som fungerar både som fasadutsmyckning och solavskärmning. Horisontella vitlackerade och vertikala anodiserade smutsavvisande fasadraster av aluminium.