Området består av fabriks- och kontorsbyggnader som ursprungligen uppförts för AGA AB:s verksamhet. Det gamla fabriksområdet består av vackra tegelbyggnader i sjönära läge. I de industrihistoriska kvarteren på Lidingös södra strand byggdes lokaler för kontor, handel, bostadsrätter och hyresrätter.

Dahlénum området byggdes i etapper under 1900-talets första hälft. Med Hansen Millennium har fastigheternas ursprungliga utformning och arkitektur återskapats.
millennium

Dahlénum Stockholm

Beställare:

JM Entreprenad AB Stockholm

Arkitekt:

Nyréns Arkitektkontor Stockholm

millennium

Omfattning och produkter:

– Hansen Milleniumfönster
– Fasader
– Glastak
– Entrédörrar

Området består av fabriks- och kontorsbyggnader som ursprungligen uppförts för AGA AB:s verksamhet. Det gamla fabriksområdet består av vackra tegelbyggnader i sjönära läge.

Dahlénum området byggdes i etapper under 1900-talets första hälft. Med Hansen Millennium har fastigheternas ursprungliga utformning och arkitektur återskapats.

millennium
millennium
Dahlénum Stockholm

Beställare:

JM Entreprenad AB Stockholm

Arkitekt:

Nyréns Arkitektkontor Stockholm

Omfattning och produkter:

– Hansen Milleniumfönster
– Fasader
– Glastak
– Entrédörrar