• millennium
  • millennium
  • millennium
  • millennium
  • millennium

DAHLÉNUM STOCKHOLM

Beställare: JM Entreprenad AB Stockholm
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm
Omfattning: Hansen Millenniumfönster, fasader, glastak och entrédörrar.

Området består av fabriks- och kontorsbyggnader som ursprungligen uppförts för AGA AB:s verksamhet. Det gamla fabriksområdet består av vackra tegelbyggnader i sjönära läge. I de industrihistoriska kvarteren på Lidingös södra strand bygger JM den helt nya stadsdelen Dalénum. Kontor, handel, bostadsrätter och hyresrätter ska utforma området. Dahlénum området, byggdes i etapper under 1900-talets första hälft. Arkitekturen var inledningsvis i bearbetad nationalromantisk stil, men övergår senare i en enklare och mer rationalistisk byggnadsstil med inspiration av amerikanska och tyska moderna verkstads block. Med Hansen Millennium har fastigheternas ursprungliga fönsterutformning och arkitektur återskapats.

Ingående produkter