Preconal utvecklar, marknadsför och lagerhåller systemprodukter av aluminiumprofiler till aluminiumfönster.

Isolerat inåtgående lättväggsfönster från SAPA

Vi levererar SAPAs isolerade lättväggsfönster med ett profildjup på 74 mm och som är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.

Specifikation

Utföranden: Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband.
Beslag: Sido-, under-, över- eller undersidohängt.
Fixbeslag: Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.
Väggtjocklek: Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 230 och 240

Dokument
Empty tab. Edit page to add content here.