Preconal Fenster™ är ett system med såväl fasta, inåt- och utåtgående fasadfönster. Fenster™ inåtgående är ett sidohängt och underkantshängt fönster med dubbel öppningsfunktion, s. k. DREH-KIPP. Fenster™ utåtgående kan erhållas antingen sido- eller överkantshängt.

Systemet är helt underhållsfritt med estetiskttilltalande design. Aluminiumfönster behöver inte målas, är okänsliga för fukt, mögel och rötangrepp. De fasta och öppningsbara fönsterpartierna ger ett inbjudande intryck oavsett användningsområde. Öppningsbara fönster är försedda med dolda gångjärn. Fönsterpartierna monteras enkelt med vridjärn eller karmskruv. Preconal Fenster™ tillverkas måttanpassade.

Specifikation

Konstruktion: Preconal Fenster™ tillverkas av isolerprofiler med bruten köldbrygga.

Utförande DREH-KIPP: Fasadfönster med dubbel öppningsfunktion. Välj sidohängd öppning eller underkantshäng öppning/vädring. Fönsterkarm och fönsterbåge med en unik konstruktion för att uppnå maximal hållfasthet. Gerade hörn med förstärkta hörnförband.

Ytbehandling: Alla fönster levereras som standard i kulörerna naturanodiserat eller vitlackerat.

Lackering: Ytbehandling kan även ske med våt- eller pulverlackeringsteknik i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning: Fönsterpartierna är försedda med tätningslister av gummi i kvalitet EPDM.

Handtag: DREH-KIPP fönster levereras inklusive stängningshandtag.

Ljudisolering: Glasvalet styr ljudreduktionen.

Gångjärn: DREH-KIPP fönster levereras med dolda gångjärn.

Karmprofiler: Utformade för enkel anslutning av täckplåtar.

Dräneringshål: Integrerade i bottenprofilen.

Glas: Fönsterpartierna levereras som standard med 2-glas isolerruta. Glaskonstruktionen kan även ges speciella skydds – funktioner, t ex: Förbättrat u-värde – lågemissionsglas. Skydd mot solinstrålning – solskyddsglas. Skydd mot buller – med för objektet anpassad lösning. Säkerhet – härdat, laminerat eller larmat glas. Skydd mot insyn – t ex ornamenterat glas.

Dokument
Empty tab. Edit page to add content here.