VikingShield™ 56 / 66 används överallt där man behöver starka dörrar eller stora portar av underhållsfri aluminium med höga krav på lång livslängd, låga underhållskostnader och robust konstruktion.

Produktinformation

VikingShield™ 56 tillverkas som ut- och ingående enkel och pardörrar samt portar i ett oisolerat profilsystem (utan bruten köldbrygga) för bl.a. industri- och förråds-byggnader, VA- och elbyggnader, bensinstationer, verkstadslokaler och hyresfastigheter.

VikingShield™ 66 har samma användningsområde som VikingShield™ 56 med skillnaden att profilsystemet är isolerat.

Dörrarna tillverkas måttanpassade och kan förses med olika tillbehör.

Konstruktion: Dörren tillverkas med Preconal original profiler, har gerade hörn med kraftiga hörnförband för att uppnå maximal hållfasthet.

Utförande: Dörren levereras som standard komplett med karm, tröskel, gångjärn och låskista. Karmprofil är som standard plan i industriutförande.

Ytbehandling: Dörrar och portar levereras som standard naturanodiserade. Dörrarna kan även levereras i valfri RAL el4ler NCS-kulör.

Tätning: Dörren är försedd med dubbla tätningslister av gummi i kvalitet EPDM. Tätningslisterna är monterade i dörrkarm respektive dörrblad.

Lås: Dörren är konstruerad för modullås. Andra typer av lås, utrymningslås eller nödöppnare kan monteras på beställning.

Gångjärn: Gångjärn av aluminium med rostfri stolpe. Justerbar i både höjd och sidled. Gångjärnen är praktiskt taget underhållsfria och behöver ej smörjas.

Glas: Dörrbladet kan levereras med enkelglas eller 2-glas isolerruta (härdat).

Fyllning: Durkplåt eller slätplåt utsida. Durk, aluzink eller slätplåt insida.