Hansen millenuimfönster

Hansen Millennium – kombinerar klassisk byggnadsarkitektur med modern teknologi.

Hansen Millennium är ett unikt profilsystem med många fördelar. De smäckra profilerna placeras i ytterliv med fasaden för att tillgodose arkitektens vision. De runda fönsterna ger ett spektakulärt inslag i ytterfasaden. Profilsystemet anpassas för både in och utvändigt montage. Vid invändigt montage är profilsystemet oisolerat och försett med enkelglas.

  • Extremt smala profiler
  • Integrerade dolda öppningsbara fönster
  • 2-vägsbeslag vädringsläge/putsläge, inåtgående
  • Patenterade profilinfästningssystem på fönster/fasader
  • Integrerad köldbryggeisolering
  • Dold fönsterbåge
  • Dolda gångjärn
Läs mer

Profilsystemet anpassar för utvändigt bruk: Isolerglaskonstruktion med 2-glas 20-28 mm alternativt 3-glas 36-60 mm vid invändigt bruk är profilsystemet försett med enkelglas 6 mm.

Öppningsbara fönsterbågar: Limmas i fabrik, övriga fasta partier glasas på plats.

Kulörer: Natureloxerad aluminium, natureloxerad aluminium eller valfri pulverlack. kan kombineras med olika kulörer på in- och utsida.

Mått: Dimensionering av Millenniumpartier sker efter givna förutsättningar som t ex vindlast, storlek BxH, antal vertikala/horisontala spröjsar.

Specialanpassade partier: Hansen Millennium ger förutsättning för att konstruera specialanpassade partier som runda, valvbågade samt fönster utförda i ej räta vinklar.

Hansen Millennium: finns även som slagdörrar, terrassdörrar samt terrasskjutdörrar.

Tekniska specifikationer
Empty tab. Edit page to add content here.
Millennium projekt

Hansen Millennium projekt finner du här.