aluminiumdörr, aluminiumdörrar, glasfasad, glasfasader, aluminiumfönster, glasparti, entré, entrélösningar, säkerhetsdörr, sakerhetsdorr

Preconal är med och utvecklar framtidens lösningar för dörr, fönster och fasadentreprenader.

Preconals huvudkontor ligger i Halmstad och vi har säljkontor i Stockholm, Malmö, Arboga och Karlstad. Dessutom har vi tre egna produktionsanläggningar belägna i Falkenberg, Landeryd och Karlstad. Idag är vi 140 anställda och omsätter drygt 340 miljoner kronor.

Preconal ingår i HansenGroup, med ca 900 anställda och en omsättning på 900 miljoner kronor. HansenGroup är Nordeuropas ledande dörr, fönster- och fasadentreprenör med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, England, Tyskland och Polen.

Preconal designar, tillverkar och utför entreprenader av aluminiumfasader, glastak, entréer, fönster- och dörrsystem samt en rad andra unika och tekniskt avancerade byggprodukter. Produkter som skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har etablerat en stark position på marknaden med över 50 års erfarenhet i branschen, hög kompetens, flexibilitet, rationella tillverkningsmetoder och effektiva montage.

Montering på plats är en del av erbjudandet. Preconal monterar både i egen regi eller med hjälp av externa, alltid auktoriserade montörer.

Preconal erbjuder centrala kundavtal då kundens verksamheter t ex sträcker sig över att större geografiskt område. Vi tillhandahåller även serviceavtal på lokal nivå som kan gälla för en eller flera fastigheter. Vi borgar för ett professionellt genomförande av ditt projekt.

Preconals sälj-, kalkyl-, konstruktions- och projektledningsavdelningar fungerar som ett team och finns med dig som en resurs från dag ett till färdigt resultat.

Preconal arbetar dagligen med att förbättra produkter och arbetsprocesser och vi håller oss i framkant när det gäller utveckling -allt för att du som kund ska känna stort förtroende och välja oss för lyckade byggprojekt.

Välkommen till Preconals värld.

Processen

PCSA – pre contract service agreement

Vi erbjuder våra kunder PCSA –pre contract service agreement. En service som i stora drag innebär att Preconal redan i ett tidigt skede tar en aktiv roll för att säkerställa komplexa fasadprojekt, bl a med frågeställningar kopplade till design, energi, miljö och ekonomi. PCSA förebygger tidspress och onödiga kostnader.

Kunskap tillförs fasadprojektet genom att teckna ett PCSA avtal

 • Ledning och dokumentation av fasadprojektets möten med inblandade parter som t ex arkitekter, konsulter och konstruktörer.
 • Komplett designpaket inkl. funktioner för glas, laster och toleranser kopplat till fasaden och dess påverkan på hela konstruktionen.
 • Produkterna testas för bl a vind, vatten, kondens, U-värden och ljud.
 • Ett koncept för tvättutrustning av fasaden.
 • En tidsplan över alla ingående arbeten.
 • Förslag till möjliga förenklingar och besparingsmöjligheter.
 • Koordinera fasadarbeten med övriga inblandade parter i projektet.
 • Montage och logistikplan anpassade efter projektets förutsättningar.
 • En plan för hur eventuella framtida glasbyte hanteras.
 • Framtagning av projektunik Mock-Up.
 • Resor till fabrik för att bevittna tester etc.

Så fungerar processen

 • Preconal tar fram ett budgetpris | takpris för komplett fasadarbete.
 • Förtydliga prisnivåer för att undvika missförstånd.

Fördelar för kunden

 • Minskad tidspress
 • Minskade konsultkostnader
 • Projektspecifika råd från specialister
 • Mer tid för projektet – färre möten med olika aktörer etc
 • Möjlighet att säkerställa kostnadseffektiva lösningar direkt med en specialist
 • Mindre risk för projektet – kortare kommunikations- och beslutsvägar