Vi skapar förutsättningar för ett lyckat projekt!

Vi arbetar med de profilsystem som projektet kräver. Våra processer möjliggör planering i tidigt skede både när det gäller design, funktion, utseende och alltid med fokus på ekonomi!

Vi erbjuder support redan i planeringsstadiet, för att vi tillsammans med er ska hitta funktionella lösningar och ett optimalt val av material till byggprojektet. En framgångsfaktor som samlar ihop vår gemensamma erfarenhet och kompetens, vilket gör att vi tillsammans kan skapa inspirerande och engagerande lösningar för framtidens byggnationer.

Kontakta oss på Preconal i ett tidigt skede så vi får vara med och bidra till att just ni når era uppsatta målsättningar i projektet.

martin-olsson

Martin Olsson

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-12 29 40
martin.o@preconal.se

Mattias Jannang

Mattias Janäng

Säljare - Karlstad
Fasad & entreprenad
+46(0)54-85 09 86
mattias.j@preconal.se

tom

Mikael Lindblom

Säljare - Malmö
Fasad & entreprenad
+46(0)40-608 44 05
mikael.l@preconal.se

lars-fernstrom

Lars Fernström

Säljare - Arboga
Fasad & entreprenad
+46(0)589-150 33
lars.f@preconal.se

richard-tolstoy

Richard Tolstoy

Säljchef
Fasad & entreprenad
+46(0)35-265 27 25
richard.t@preconal.se